میزبانی هاست لینوکس حرفه ای

نوشته شده توسط منصور ملانقی زاده on .

فضا
پهنای باند
cPanel
دامنه رایگان
AddOnDomain
Sub domain
Ftp
بانک اطلاعاتی
Parked domain
backup
E – mail
ماهانه
سالانه
پلان 4
500Mb
بی نهایت
بله
ندارد
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
نامحدود
65,000
650,000
پلان 5
1000Mb
بی نهایت
بله
دارد
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
نامحدود
80,000
800,000
پلان 6
2000Mb
بی نهایت
بله
دارد
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
نامحدود
100,000
1000,000
پلان 7
3000Mb
بی نهایت
بله
دارد
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
نامحدود
120,000
1200,000
پلان 8
4000Mb
بی نهایت
بله
دارد
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
نامحدود
140,000
1400,000

* کلیه قیمت ها در جدول بالا به ریال می باشد.